Heat maps

Reklamační řád

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou maximálně na 24 měsíců.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

V případě výskytu kazů z výroby, při zpracování nebo na materiálu můžete uplatnit záruku do 24 měsíců od data koupě za předpokladu, že šperky byly používány správným způsobem.

Poškození, která vznikají při běžném nošení a přetržení (např. řetízky), špatném zacházení (otlučení, poškrábání), nesprávném používání (koupání se šperky, nošení šperků při namáhavé fyzické práci), nehodou, nedbalostí, nezdařilým pokusem o opravu, chemickým poškozením ( nastříknutí parfému, laku na vlasy), poškození živly jako jsou voda, oheň, blesk, nebo jiny elektrický výboj jsou vyjmuta ze záruky.

Pokud dané situace nastanou, šperky Vám samozřejmě rádi opravíme, ale za menší finanční poplatek.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Zde naleznete formulář. 

Jak správně zacházet a pečovat o šperky

Aby si Vaše šperky uchovaly svou třytivost, krásu, životnost a dokonalost je potřeba o ně pečovat a skladovat tím správným způsobem. Vždy si pamatujte, se šperky je potřeba zacházet jako s posledním doladěním Vaší dokonalosti.

a) Šperky nenoste při výkonu těžkých a hrubých prací, v prašném prostředí a prostředí s výpary.

b) Šperky skladujte na suchém místě, do PVC sáčku nebo ve šperkovnici.

c) Šperky se kameny, krystalem nebo perlami nenemáčejte v horké vodě - můžou prasknout nebo zmatnout. Při čištění můžete použít vlažnou mýdlovou vodu. Následně šperky dobře vysušte nebo vyleštěte jemným hadříkem.

d) Stříbrné šperky reagují na chemické prostředky (lak na vlasy, parfémy) zčernánán nebo žloutnutím u ródiovaných šperků, proto je odložte při mytí nádobí, při úklidu nebo praní prádla.

e) U broušených řetízky (typ hádík) se vyvarujte ostřého pohybu, přelomení, především při ukládaní řetízku.

Kontrola Puncovním úřadem

Tato povinnost se týká ust. § 39 odst. 3 puncovního zákona "Na prodejním místě musí být umístěno na přístupném a trvale viditelném místě vyobrazení českých puncovních značek". Tudíž zde jsou zobrany: 

 Jinak veškeré šperky tětžší než 3 gramy prochází kontrolou na puncovním úřadě.